දොස්තර, Datsun හා නයිට් රයිඩර්.

පරණ කාර් අරගෙන අලුත් කාර් වගේ හදන්න අලුත් කාර් වගේ දෙගුණක් මුදල් වියදම් කරන්න එකත් එක්තරා ලෙඩක්, නමුත් මේ ලෙඩේ තියන යාලුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. දවස්ක් ඔය වගේ කෙනෙක් අයාගේ කාර් එකට ලයිට් වැඩ කරන්න Arduino (Microcontroller) වලින් හදපු එකකුත් අරගෙන ආවා.

ඒක දැක්කහම මගේ පපුව උණූඋනා 😀 දෙයියනේ කාර් එකක් electrical හා power කියනේ හරියට කුණාටුවක් වහේ, ලොකු දාරාවන්, power noise වගේ දේවල් නිසා ඔය පොඩි Arduino එකට කාර් එකක ජීවත් වෙන්න බෑ, ඒක නිසා තමයි යාලුවා අගේ, හයි කරපු ගමන් හුටස් ගාලා ගිහින්.

කෙනෙකුට හිතෙන්න පුලුවන් Arduino දාන්න මේකත් අර ප්‍රයිවෙට් බස් එකක් ද කියලා. 1970 ගනන් වල හදපු කාර් වලට! දැකලා ඇතිනේ අලුත් Audi වල එහම සිග්නල් ලයිට් දුවනවා. ඒවගේ 1970 වෙදී Datsun 510 SSS වලත් ආවේ එහෙමයි.

ඉහත් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අර පරණ කාලේ තොරන්වල ලයිට් දුවපු flasher කොටයක් වගේ 😀 ඉතින් ඒක නැති නිසා තමයි MC (Microcontoler) එකක් දාලා හදන්න හිතුවේ.

පොටි පොටි PCB අදින වැඩ වලට බාවිතා කරනේ EasyEDA තමයි. මේක JLCPCB අයගේ එකක්, ඒක නිසා ඇප් එකෙන්ම කෙලිම order එක දාන්න පුලුවන්. (මෙය මුදල් නොගෙවා ප්‍රචාරය කර දැන්වීමකි.)

පොඩක් වියදමක් ගිය්ත් කරන එක හරියට කරන්න එපැයි. Arduino එකකට කෙලිම Car එකක් switch වලින් එන විදුලිය දෙන්න බෑ, Arduino එක 5v වඩා ගන්න බෑ ඒවගේම Car එකක් තියන electrical noice එක්ක Arduino එකක් ස්තාවරද නෑ. ඒක මම කරේ input ටික optocoupler එකක් හරහා ගැනීමයි.

optocoupler එකක් වැඩ කරන ආකාරය.
PCB එක ආවා 😀

කාර් එකේ ලයිට් සියල්ල වැඩ කරන්නේ රිලේ හරහා, රිලේ දාවනය කරන්න ලොකු ඇම්පියර් ගානක් යනේ නෑ, මිලි ඇ.700-500 වගේ නමුත් Arduino එකට කෙලිම ඒක කරන්න බෑ, මොකද මිලි.ඇ.40 වත් ගන්න බෑ, අනික arduino එක වැඩ කරනේ 5v වලින්, කාර්වල රිලේ දුවන්නේ 12v වලින්. ඒකට විසදුම ඩාලින්ටන් transistor එකක් යොදා ගැනීමයි.

දැන් ඔකොම වගේ හරි, කේස් එකක් දාන්න ඕනේ.

වැඩ කරයිද?

මේකේ source file ටික පසුව දාන්නම් 🙂

7 thoughts on “දොස්තර, Datsun හා නයිට් රයිඩර්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.