වාහනයක cooling system එකක ක්‍රියාකාරිත්වය හා දෝෂ්නිරාකරණය

ගොඩක් අයට තියන ගැටළුවක්, වාහන heat වෙන එක. අද කතා කරන්නේ වාහනයක සිසිලන පද්දතියක ක්‍රියාකාරිත්වය හා එහි දෝෂ නිරාකරණය කිරීම.

6 thoughts on “වාහනයක cooling system එකක ක්‍රියාකාරිත්වය හා දෝෂ්නිරාකරණය

 • Sandun

  @ Kalinga, My vehicle is Nissan b15 manufactured at 1999, It has QG 13 engine. The issue is that ABS indicator on dashboard is always on(some days initially off and getting on after first brake shot). I tried at several places including AMW authorized dealer in kandy also using OBD 2 tools. But they were unable to solve it out. They said that, scanning tool is not responding to ABS fucnction of main ECU, They said that there is another ECU for ABS, Probably it may not be working. But no one has clear cut idea about whats going on. What should i do to get rid of it???

  • you really need to find a proper tool that can scan for the error code, if the error codes cant be read, there can be an issue with the ECU, but i really doubt its the case. i would recommend you take it to someone with a proper scanner to scan the code.

 • KLS Kumar

  බොහොම වටින විස්තරයක්, ස්තුතියි, දිගටම මේ වගේ ඒව කරන්න

 • dinesh

  ඇත්තටම mr.kalinga ගොඩක් වැදගත් මේ topic එකනම්.අපිට එන්ජිමක් ගැන සාමාන්්ය දැනීමක් ගන්න මේකෙන් පුලුවන්.නැත්නම් අපි අලුත් වැඩියාවක් කර ගන්න agent කෙනෙක් ලඟට ගියත් වෙන්නෙ බොහෝ වෙලාවට ඇන්දෙන්නයි.

 • Madusanka

  Aye coolant genath kiyannako
  Coolant warga?
  Coolant witharak Dana akada hoda,wathurath aka danawa
  Nam kochchara pramanayak kalawam karanna onia?

Leave a Reply to Ruwan Cancel reply

Your email address will not be published.